Hírek

Elérhetőségek

Az önkormányzat feladatai

A 2011. évi Magyarország önkormányzatairól szóló törvény az önkormányzatoknak kötelező illetve önként vállalt feladatok megvalósítását írja elő.
Törvény a kötelező feladat- és hatáskör megállapításánál differenciálni köteles, figyelembe véve a feladat- és hatáskör jellegét, a helyi önkormányzatok eltérő adottságait.

Településünkön az alábbi feladatellátások valósulnak meg:

Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

 • Köztemető-fenntartás és működtetés
 • Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
 • Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel

Támogatási célú finanszírozási műveletek

 • Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
 • Út építése
 • Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
 • Közvilágítás
 • Zöldterület-kezelés
 • Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
 • Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
 • Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
 • Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése
 • Civil szervezetek működési támogatása
 • Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
 • Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
 • Házi segítségnyújtás
 • Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

Óvoda

 • Támogatási célú finanszírozási műveletek
 • Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
 • Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai
 • Óvodai nevelés, ellátás üzemeltetési feladatai
 • Köznevelési intézményi étkeztetés (óvodai+iskolai)