Hírek

Elérhetőségek

Jegyző

Bácsborsód Községi Önkormányzat Képviselő-testülete és
Katymár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) alapján
2013. március 1-jével
Közös Önkormányzati Hivatal (KÖH) létrehozása tárgyában szándéknyilatkozatról döntött.

A közös önkormányzati hivatal jogi személy, egységes szakapparátusként működő hivatal, amelynek vezetője a jegyző

 Az intézmény alaptevékenysége:

A közös önkormányzati hivatal ellátja a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvényben és a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Katymár és Bácsborsód települések vonatkozásában. A közös önkormányzati hivatal feladatait részletesen a társult települések önkormányzatai által jóváhagyott, a közös önkormányzati hivatal működtetésére és fenntartására létrejött megállapodás tartalmazza.
 

 A közös önkormányzati hivatal hivatalos megnevezése:

Katymári Közös Önkormányzati Hivatal.

A közös önkormányzati hivatal székhelye és címe:

6455 Katymár, Szt István kir. u. 27.

 

A közös önkormányzati hivatal kirendeltsége és címe:

Az igazgatási munka folyamatos ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételek, a nem hivatali székhely településeken az ügyfélfogadás biztosítására a közös önkormányzati hivatal által létrehozott
állandó kirendeltség működik Bácsborsód településen.
Az állandó kirendeltség a székhely település ügyfélfogadási rendjével azonos időtartammal működik.

A Kirendeltségek neve, címe:

Katymári Közös Önkormányzati Hivatal Bácsborsódi Kirendeltsége,
6454 Bácsborsód, Petőfi S. u. 3.

A közös önkormányzati hivatal elérhetőségei:

- Katymár: Telefon: 79/468-077, Fax.: 79/468-116.

  E-mail: onkormanyzat@katymar.hu

- Bácsborsód: Telefon: 79/451-501, Fax: 79/451-562,

  E-mail: onkormanyzat@bacsborsod.hu

 

A Bácsborsód és Katymár Községi Önkormányzatok Körjegyzősége intézmény jogutódlással történő megszűnésének időpontja:

2013. február 28.