Hírek

Elérhetőségek

Anyakönyvi ügyek

Névviselés, névváltoztatás

Születési név változtatása miniszteri engedéllyel

Tovább »

Külföldön történt anyakönyvi esemény hazai anyakönyvezése

Magyar állampolgárok külföldön történt anyakönyvi eseményeit Magyarországon is anyakönyveztetni kell, függetlenül attól, hogy a magyar állampolgárságukat mikor és milyen jogcímen szerezték.

Tovább »

Házasságkötési szándék bejelentése

A Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján csak az anyakönyvvezető előtt kötött házasság lehet érvényes, melyet egy férfi és egy nő köthet egymással.

Tovább »

Halálesetek bejelentése, anyakönyvvezetés

A halálesetet anyakönyvezés céljából legkésőbb az azt követő első munkanapon az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni.

Tovább »

Bejegyzett élettársi kapcsolat

BÉT: Az anyakönyvvezető előtt együttesen jelenlevő két, tizennyolcadik életévét betöltött, azonos nemű személy személyesen kijelenti, hogy egymással bejegyzett élettársi kapcsolatot kíván létesíteni.

Tovább »

Apai elismerő nyilatkozat

Apai elismerő nyilatkozatot csak személyesen lehet tenni az anyakönyvvezető vagy a gyámhatóság, külföldön élő személy esetében a külképviseleti hatóság előtt, illetve apai vélelem megdöntése esetén a bíróság előtt.

Tovább »

Anyakönyvi kivonat kiállítása

Az ügyfél személyesen történt kérelmére a Bácsborsódon történt születésekről, házasságkötésekről és halálesetekről az anyakönyvi kivonatot azonnal kiállítjuk.

Tovább »

Állampolgársági eskü

Az állampolgársági kérelmet a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalhoz való beérkezésétől számított három hónapon belül az illetékes miniszter nyújtja be a köztársasági elnöknek.

Tovább »

Születés bejelentése, anyakönyvezés

A születést anyakönyvezés céljából- legkésőbb az azt követő 5 munkanapon belül- az illetékes anyakönyvvezetőnél be kell jelenteni. A születést az az anyakönyvezető jegyzi be az elektronikus anyakönyvbe, akinek az illetékességi területén az esemény történt.

Tovább »

Anyakönyvi ügyintézés

Az anyakönyv hatósági nyilvántartás. Állami anyakönyvezés 1895. október 1-jétől létezik. A korábbi anyakönyvi események egyházi nyilvántartásban szerepelnek.

Tovább »