Hírek

Elérhetőségek

Szervezeti felépítés

Katymári Közös Önkormányzati Hivatal Bácsborsódi Kirendeltsége

6454 Bácsborsód, Petőfi Sándor utca 3.

 

BOGNÁR ANITA
polgármester

Tel.: 79/451-501
onkormanyzat@bacsborsod.hu

 

VUITY JÓZSEF
jegyző

Tel.: 79/451-501
onkormanyzat@bacsborsod.hu

 • birtokvédelem
 • közterület-és természetvédelem
 • vadászat, vadgazdálkodás (vadkár)

   

 

VECSERNYÉS BERNADETT
igazgatási ügyintéző

Tel.:79/451-501

 • személyi adat- és lakcímnyilvántartás
 • közérdekű bejelentések, javaslatok, panaszok
 • ügyiratkezelés, irattározás

VECSERNYÉSNÉ PETŐ MARIKA
pénzügyi-munkaügyi ügyintéző

Tel.:79/451-501

 • minden  gazdálkodással,pénzkezeléssel kapcsolatos tevékenység

PÁLFI EDIT
adóügyi ügyintéző

Tel.:79/451-501

 • adó-és értékbizonyítvány
 • kereskedelmi tevékenység végzésének engedélyezése
 • adóügyi feladatok
 • magánszemélyek kommunális adója
 • helyi iparűzési adó
 • gépjárműadó
 • adók módjára behajtható köztartozások
 • termőföld bérbeadásából származó jövedelem adója

ESSES ALEXANDRA
szociális ügyintéző

Tel.:79/451-501

 • szociális ellátások
 • települési lakhatási támogatás
 • rendkívüli települési támogatás
 • köztemetés
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet igazolása
 • intézményi-és szünidei gyermekétkeztetés
 • hagyatéki eljárás
 • termőföld értékesítésével, haszonbérletével kapcsolatos feladatok
 • hirdetmények közzététele
 • állategészségügy, állatvédelem 8állatbetegségek, méhek nyilvántartása stb